Rob van Haarlem studeerde  Muziekwetenschap aan de Rijks Universiteit van Utrecht. Tot zijn docenten behoorden onder anderen Eduard Reeser, Helene Wagenaar-Nolthenius, Willem Elders, Marius Flothuis, Rudolf Escher, Henk Badings en Herman Strategier. Daarnaast studeerde hij Kunstgeschiedenis, Theaterwetenschap en Muziek-pedagogiek en didactiek. Als docent gaf hij les aan twee pedagogische academies en diverse middelbare scholen, waaronder het Ignatius College in Amsterdam. Het langste was hij verbonden aan het Atlas College in Hoorn, waar hij een nieuwe methode ontwikkelde voor muziekonderwijs in het Voortgezet Onderwijs. Daarnaast was hij in Amsterdam werkzaam als kerkmusicus:  koordirigent en organist van de Sint Willibrordus binnen de veste, beter bekend als “de Duif”, van de Vredeskerk en de Christus-Geboortekerk. In dit kader bewerkte hij alle 150 psalmen en de cantica, zodat ze op Engelse chants gezongen kunnen worden. Vanaf 1974 was hij lid van de Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereninging,  lid van het Algemeen Bestuur en en bestuurslid van de afdeking Kerkmusici. Hij zat daarbij ook in de redactie van “Oktaaf”, het contactblad van de KNTV. Als componist schreef hij een mis, een kleine opera en muziek voor piano, orgel en koor.  Voor zijn muziek-methode voor het V.O. componeerde hij een aantal speelstukjes met pianobegeleiding. Sinds zijn pensionering houdt hij zich bezig met de geschiedenis van het orgel en met de Nederlandse “heerlijkheden” of “ambachten” in relatie tot kerken en orgels. Rob van Haarlem studied musicology at the Utrecht University in the Netherlands. He attended lectures of among others Eduard Reeser, Helene Wagenaar-Nolthenius, Willem Elders, Marius Flothuis, Rudolf Escher, Henk Badings, Maarten Vente en Herman Strategier. In addition he studied Art history and Theater science and specialised in Music didactics end Music pedagogy. As a teacher he worked at two Pedagogical Academies and several High School’s, among them the welknown Ignatius College in Amsterdam. In the time he was a teacher at the Atlas College in North Holland he developed a new program of Music education. At the same time he was active in Amsterdam as a church musician: choir director en organist of the Saint Willibrord Church. For his choir he adapted all 150 psalms and canticles in dutch to be performed on English chants. From1974 he was a member of the Royal Dutch Musicians Association (the KNTV  was founded in 1875) and board member of the Church musicians department. He composed a latin Mass, a small opera, music for piano, organ and choir and some music to combine with his Music education program. After his retirement he is occupied with the history of the organ and the history of Dutch manor’s called “heerlijkheden” or “ambachten”,  in relation tot churches en organs. He has a special interest in the history of the lords and ladies of the manor  (heerlijkheid) of Oosthuizen.
rob van haarlem - pentekening door Coen van Lith
robvanhaarlem.com